Praktijkinformatie

Informatie en huisregels

Openingstijden
Wij zijn van maandag tot en met donderdag geopend:
van 8.30 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur.
Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Telefonische bereikbaarheid
De praktijk is van maandag tot donderdag bereikbaar van 8.30 tot 10.30 uur en 10:45 tot 12:00 uur en van 13.00 uur tot 14:45 en van 15:00 tot 16.30 uur. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 08.30 uur tot 10:30 uur en van tot 10:45 tot 12:00 uur.

Praktijk Winterswijk: 0543-530606
Praktijk Groenlo: 0544-464646.

Buiten praktijktijden kun je via de telefoonbeantwoorder horen welk nummer je kunt bellen bij problemen. Dit nummer is alleen bedoeld voor ernstige pijnklachten en problemen met de beugel. Het is niet mogelijk afspraken te wijzigen of te verzetten via dit mobiele nummer.

Aanmelden bij de balie
Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Meld je bij binnenkomst altijd meteen bij de balie of de afsprakenzuil. Zo weten we dat je er bent en je voor behandeling kunt worden opgeroepen.
Als je je tanden nog niet hebt gepoetst, kun je dit voor de afspraak met je eigen tandenborstel in de poetshoek doen. Doe alle uitneembare apparatuur alvast in, in de wachtkamer, ook de beugels die je alleen ’s nachts hoeft te dragen.

Controles/behandeling
Tijdens de actieve orthodontische behandeling is er iedere 4 tot 5 weken een controle. Een actieve behandeling kan 1 tot 3,5 jaar duren (o.a. afhankelijk van de wisseling, de groei, de ernst van de afwijking, de medewerking en motivatie van de patiënt en de omgang met de beugel).
Tijdens de retentiefase (de periode nadat de vaste beugel is verwijderd of de uitneembare beugel steeds minder frequent gedragen moet worden) neemt de tijd tussen de controles steeds verder toe. Deze retentieperiode duurt 1 tot 1,5 jaar. In deze tijd controleren wij of het eindresultaat stabiel is en blijft. Indien nodig en gewenst worden er nog kleine correcties uitgevoerd. Neem altijd je uitneembare beugels mee voor de controleafspraak!

Mondhygiëne
Een goede mondhygiëne is ook tijdens een orthodontische behandeling van groot belang. Zorg ook dat voor de afspraak de tanden en kiezen goed gepoetst zijn. Dit is ook prettig voor de orthodontist en assistentes. Neem altijd je eigen tandenborstel mee, ook al heb je thuis al gepoetst. Als de mondhygiëne vaak onvoldoende blijkt, kan dit reden zijn om te adviseren de behandeling voortijdig af te breken om schade aan het gebit en tandvlees te voorkomen.

Pijnklachten, kapotte beugels en losse brackets en draden
Wanneer je pijnklachten hebt, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem telefonisch contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij je eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Reparaties aan losse beugels, vaste beugels en retentieapparatuur nemen altijd extra tijd in beslag. Dus als er iets stuk is of los zit, bel altijd naar de praktijk (ook al heb je die dag geen afspraak) en geef precies door wat er aan de hand is. Er kan dan extra tijd of een nieuwe afspraak worden ingepland om de beugel te repareren. Zo proberen we te voorkomen dat in vervolg op de gewone controle afspraak een tweede afspraak gepland moet worden voor de reparatie. Je belt dus in je eigen belang.
Neem altijd je losse brackets of banden mee, deze worden dan goed schoongemaakt en weer teruggeplaatst. En vergeet bij een uitneembare beugel niet het gipsmodel mee te nemen waarop de beugel is gemaakt.

Bij het plaatsen van apparatuur krijgt iedereen een instructie mee over hoe je met de apparatuur om moet gaan. Als deze instructie goed wordt opgevolgd, zullen er weinig problemen ontstaan.
Als er vlak na het plaatsen problemen ontstaan met de apparatuur kan het een plak- of productiefout zijn. Dit wordt dan natuurlijk niet in rekening gebracht en weer opgelost.
Aangeraden wordt voorzichtig om te gaan met de apparatuur om te voorkomen dat er extra kosten ontstaan als gevolg van het losraken van slotjes of het breken van beugels. Deze extra worden niet altijd vergoed door de verzekering.

Tandarts
Het is verstandig de halfjaarlijkse controles bij de tandarts ook tijdens de orthodontische behandeling gewoon door te laten gaan.

Ortho-Van-Os-H2

School
Het zal niet altijd mogelijk zijn om de controleafspraken buiten schooltijd te plannen. Wij doen ons uiterste best om het een ieder naar de zin de maken, maar vertrouwen ook op jouw medewerking in deze. Controleafspraken zijn om de 4 tot 5 weken.

Afspraken vergeten of verzetten
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd en niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Het kan altijd zijn dat je niet op een afspraak kunt komen of de afspraak wilt verzetten. Dit kan uitsluitend telefonisch tijdens de boven aangegeven tijden.

Informatie voor volwassenen/ouders

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënten informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist, raden wij u aan eerst in een persoonlijk gesprek met de orthodontist tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor indien gewenst een aparte afspraak maken. Ingeval een en ander niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Telefoon: 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut). Of www.tandartsennet.nl

Begeleiding bij de behandeling
Ons doel is de patiënt zo goed en vlot mogelijk te behandelen. Om dit te bereiken vinden we een goed contact met de patiënt en haar/zijn ouders/begeleiders belangrijk. De ouders en begeleiders zijn dan op de hoogte van de behandeling, de voortgang en hoe de apparatuur gedragen moet worden. Als de patiënt vaak alleen komt, en er iets belangrijks van onze kant te vertellen is, kan de patiënt gevraagd worden een volgende keer een van de ouders/verzorgers mee te nemen, om nog een extra toelichting op het behandelingsverloop te geven. Als het druk is in de praktijk vinden we het prettig als slechts één begeleider meekomt met de patiënt in de behandelruimte. Daarnaast wordt u vriendelijk verzocht in de praktijk geen gebruik te maken van uw mobiele telefoon.

Betalingen
Onze rekeningen hebben we uitbesteed aan Infomedics. Met vragen over de rekeningen kan er contact worden opgenomen met Infomedics, telefoon 036-2031900 of www.infomedics.nl

Quotes worden geladen..